Η Εταιρεία

Η Quest Ενεργειακή MΑΕBE, μέλος του Ομίλου Quest, δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Παράλληλα η εταιρεία αξιολογεί νέες τεχνολογίες και αγορές στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αναπτύσσονται σταδιακά και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο την επόμενη πενταετία, τόσο στον τρόπο χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στη διαχείριση αυτής. Όραμα της Quest Ενεργειακής αποτελεί η μέγιστη δυνατή συνεισφορά της στην αλλαγή του μίγματος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία έχει μετά από σημαντικές νέες επενδύσεις που υλοποιήθηκαν την τελευταία διετία στη διάθεσή της δεκαπέντε (15) φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος 26,2MW και βρίσκεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης και επενδύσεων.


Επικοινωνία

Διεύθυνση
Αργυρουπόλεως 2Α
Καλλιθέα, 17671

CONTACTS
Email: info@questenergy.gr
Phone: +30 211 9994000
Fax: +30 211 9994530